Γεφύρι Γκαβού

Το γεφύρι του Γκαβού βρίσκεται μεταξύ της Αλατόπετρας και του Προσβόρου, πάνω στο μεγάλο μονοπάτι, που ένωνε τα Γρεβενά με τη Σαμαρίνα και την Κόνιτσα. Το γεφύρι είναι χτισμένο πριν από το 1900 με διαφορετική νοοτροπία από τα άλλα του νομού Γρεβενών και με επίπεδο δάπεδο.

Γεφύρι Γκαβού

Ξεχωρίζει για τις δύο άρπιζες που το κρατάγανε κοντά στο κλειδί, όπως επίσης και για τις μεγάλων διαστάσεων υπέροχα λαξευμένες πέτρες του και κυρίως λόγω της σπάνιας ελλειψοειδούς καμάρας του. Το γεφύρι είναι μονότοξο, μήκους 20 μ. και πλάτους 3,50 μ., με άνοιγμα τόξου 11,50 μ. και ύψος 7,50μ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάτω από το τόξο έχουν δημιουργηθεί σταλακτοειδείς σχηματισμοί 30 εκ. περίπου. Η γέφυρα είναι φτιαγμένη με ορθογώνιες πελεκητές πέτρες από ψαμμίτη, που προμηθεύτηκαν οι τεχνίτες της εποχής από το άμεσο βραχώδες περιβάλλον του μνημείου. Η δόμηση των όψεων γίνεται σε οριζόντιες σειρές ίσου πάχους. Αποτελεί μοναδικό δείγμα δόμησης με ισόδομο σύστημα.

Η θεμελίωση της γέφυρας έχει γίνει πάνω σε υγιή βράχο και δεν παρουσιάζει προβλήματα υποχωρήσεων. Το τόξο δομείται με μια σειρά λίθων με μορφή ελαφρά σφηνοειδή. Κατά τη δόμηση του ανώτερου τμήματος τοποθετήθηκαν κατά πλάτος, ανάμεσα στις πελεκητές πέτρες συμμετρικά, δύο μεταλλικοί ελκυστήρες, των οποίων τα άκρα και η αγκύρωση διακρίνονται στις όψεις και συμβάλλουν στη συνοχή της κατασκευής. Το εσωτερικό των βάθρων γεμίζει με λιθορριπή και χώμα.

Η διάβαση έχει συνολικό μήκος 20 μ. Αποτελείται από ορθογώνιες πέτρες μικρότερων διαστάσεων από σκληρότερο ασβεστόλιθο. Έγινε προσπάθεια να τοποθετηθούν οι πέτρες σε σειρές με τη μεγάλη διάσταση κατά πλάτος της γέφυρας.

Τα άκρα της διάβασης κατά μήκος οριοθετούνται από μια σειρά πλακοειδών λίθων και ήταν η βάση στηθαίου. Το στηθαίο ύψους 35 εκ. και πάχους 12 – 15 εκ., έχει καταστραφεί. Ήταν φτιαγμένο με μεγάλους ορθογώνιους λίθους μήκους 50 – 60 εκ. Δεν βρέθηκε κανένας από τους λίθους που το αποτελούσαν, όμως η μορφή του σώζεται σε παλιά έγχρωμη φωτογραφία της γέφυρας.

Γεφυρώνει το Δοτσικιώτικο ποτάμι, που αργότερα παίρνει το όνομα Βελόνιας και καταλήγει στο Βενέτικο ποταμό. Δίπλα του υπήρχε Τούρκικο φυλάκιο. Ονομάζεται  «Το γεφύρι του Γκαβού», από κάποιον τυφλό που είχαν σκοτώσει στην περιοχή.

Είναι επισκέψιμο από αγροτικό δρόμο, 3 χλμ. από την Αλατόπετρα ή μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει κατηφορίζοντας από το μονοπάτι-πεζόδρομο από το σπήλαιο των Νυμφών, μία διαδρομή περίπου σαράντα λεπτών. Η γέφυρα έχει χαρακτηριστεί με υπουργική απόφαση ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Μετάβαση στον χάρτη

Κοινοποιήστε: FacebooktwittermailFacebooktwittermail